Aktualności

Granty Staromiejskie: start!

09.03.2014

W dniu 1 marca uruchomiliśmy program Grantów Staromiejskich, którego jestem autorem.

Granty Staromiejskie to program grantowy, w ramach którego Rada Osiedla (współ)finansuje przedsięwzięcia, które integrują i aktywizują mieszkańców Starego Miasta. Jakie przedsięwzięcia mogą uzyskać wsparcie? Np. turniej, piknik, wydarzenie, konkurs, koncert, galeria, wystawa czy warsztaty artystyczne. Ale ten zbiór jest ograniczony wyłącznie wyobraźnią wnioskodawców ;)

Kto może się ubiegać o grant? Zgodnie z regulaminem: organizacje pozarządowe, pełnoletnie osoby fizyczne, instytucje publiczne, wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Całkowita pula dofinansowania wynosi ok. 40 000 zł, a w ramach jednego grantu możemy przyznać maksymalnie 4 000 zł (w ciągu roku dla jednego podmioty max. 8 000 zł).

Zapraszam do składania wniosków!

« Wróć do listy aktualności